Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự nghiệp văn học của tôi” – Roberto Bolaño


roberto-bolano.jpg

Roberto Bolaño (1953–2003) là nhà thơ và nhà văn người Chilê.

Sự nghiệp văn học của tôi

Sự từ chối của Anagrama, Grijalbo, Planeta, chắc chắn của cả Alfaguara,
Mondadori. Cái không của Muchnik, Seix Barral, Destino… Mọi nhà xuất bản… Mọi độc giả…
Mọi nhà quản lý bán hàng…
Dưới cây cầu, trong cơn mưa, một cơ hội vàng
để nhìn lại mình:
như một con rắn ở Bắc Cực, nhưng viết.
Viết thơ ở đất nước của những kẻ ngu dốt.
Viết với con trai tôi trên đầu gối.
Viết cho đến đêm buông
với tiếng gầm của một ngàn ác quỷ.
Những ác quỷ phải đưa tôi đến địa ngục,
nhưng viết.

Tháng 10 năm 1990.

Mi carrera literaria

Rechazos de Anagrama, Grijalbo, Planeta, con toda seguridad también de Alfaguara,
Mondadori. Un no de Muchnik, Seix Barral, Destino… Todas las editoriales… Todos los lectores…
Todos los gerentes de ventas…
Bajo el puente, mientras llueve, una oportunidad de oro
para verme a mí mismo:
como una culebra en el Polo Norte, pero escribiendo.
Escribiendo poesía en el país de los imbéciles.
Escribiendo con mi hijo en las rodillas.
Escribiendo hasta que cae la noche
con un estruendo de los mil demonios.
Los demonios que han de llevarme al infierno,
pero escribiendo.

Octubre de 1990.

Roberto Bolaño, “Mi carrera literaria,” La Universidad Desconocida (Barcelona: Anagrama, 2007).

Bản dịch © 2016 Nguyễn Huy Hoàng.

One comment on ““Sự nghiệp văn học của tôi” – Roberto Bolaño

  1. genderchats
    August 16, 2016

    Vẫn biết thế mà không ngừng viết được!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 15, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: