Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở giữa con đường” – Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade.JPG

Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) là nhà thơ và nhà văn người Brazil, một biểu tượng văn hóa dân tộc và được nhiều người đánh giá là nhà thơ có ảnh hưởng nhất của đất nước này. Ông được biết đến ở Mỹ ban đầu qua các bản dịch của Elizabeth Bishop, và sau này của nhiều nhà thơ như Mark Strand và Lloyd Schwartz. Năm 2015, Farrar, Straus and Giroux xuất bản tập thơ tuyển dịch mới của ông, Multitudinous Heart: Selected Poems: A Bilingual Edition.

Ở giữa con đường

Ở giữa con đường có một hòn đá
có một hòn đá ở giữa con đường
có một hòn đá
ở giữa con đường có một hòn đá.

Sẽ chẳng bao giờ tôi quên sự kiện này
trong cuộc đời của đôi võng mạc quá mỏi.
Sẽ chẳng bao giờ tôi quên ở giữa con đường
có một hòn đá
có một hòn đá ở giữa con đường
ở giữa con đường có một hòn đá.

Carlos Drummond de Andrade, “In The Middle Of The Road,” translated from Portuguese by Elizabeth Bishop, in Czesław Miłosz, ed. and intro., A Book of Luminous Things: An International Anthology of Poetry (Mariner Books, 1998), p. 8.

Copyright © 1996 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 23, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: