Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở một phòng khách sạn” – Nguyễn Huy Hoàng


Ở một phòng khách sạn cùng người lạ
trên tấm ga trải giường đã sờn đi
vì mồ hôi và những âm thanh của
những tình yêu chưa bao giờ có tôi
nằm đợi nàng đến với tôi như mưa
trên mộ của một người chồng trẻ lưỡi
nàng trong tai tôi và thì thầm dưới
những vết sẹo của ánh trăng sẽ không
bao giờ lành rằng một lần yêu một
bài thơ nàng học được cách làm tình
sao cho thật buồn biết rồi mặt trăng
sẽ đi và để tôi và nàng ở đây
vô hình như những người tình cũ trên
tấm ga đã sờn thêm một đêm mất ngủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 30, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: