Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mảnh gương” – Nguyễn Huy Hoàng

Tôi làm vỡ gương
trong lúc tắm đêm qua

cúi xuống mảnh lớn nhất
tôi chăm chú nhìn

thấy một chiều đầy sương
người đàn ông quỳ trước mộ

cố gắng đọc những nét khắc mờ
trên tấm cẩm thạch trắng

của một dòng thơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: