Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ một nửa kết thúc” – Nguyễn Huy Hoàng


Có những ngày tôi tỉnh dậy bất an
vì những bài thơ tôi đã đặt bút viết
mà dường như tôi không thể kết thúc
mà tôi đã trở lại lần này đến lần khác
trong hy vọng được thấy nó trọn vẹn
và cuối cùng có thể để nó lại xa cách
như người cũ trước khi tôi bước tiếp
nhưng cái dẫn đường cho tôi bước tiếp
chưa bao giờ là sự trọn vẹn mà nó
là sự bất toàn là dở dang nối tiếp dở
dang những từ ngữ rời khỏi tôi và lấp đầy
tôi cùng lúc lặng lẽ như ánh sao mờ
tôi có còn yêu như thế này không
nếu ý nghĩa nằm trọn trong từ ngữ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 8, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,517 other followers

%d bloggers like this: