Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Về sự ra đi của một con mèo” – Nguyễn Huy Hoàng

Chuyện gì đã xảy ra
với con mèo
cuối cùng chúng tôi nuôi
tôi chưa bao giờ biết
một buổi chiều mùa hạ
nó còn ở trong vườn
đuổi theo từng chiếc lá rụng
mà hôm sau và tất cả những ngày sau đó
chỉ còn lại trong nhà
những sợi lông màu xám tro
mà mẹ tôi đã gom tất cả
vào một cái hộp nhỏ
rồi để nó ở trên thành cửa sổ
nơi nắng chiếu vào mỗi sáng

One comment on ““Về sự ra đi của một con mèo” – Nguyễn Huy Hoàng

  1. Bà Tám
    June 21, 2017

    This poem, and the cat, broke my heart!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 21, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: