Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hạ chí” – Nguyễn Huy Hoàng


Đêm tôi trở về
từ một đám tang
tôi ngồi dưới hiên nhà
và nghĩ về những vì sao
đang thiêu mình
vào bóng tối
tiếng của chúng đã tắt lịm
khi chưa kịp cất lên
cho đến tận một ngày
sẽ chẳng còn lại gì
thậm chí cả ánh sáng
và trong đêm
khi không một tiếng động
tôi đang lắng nghe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,520 other followers

%d bloggers like this: