Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nghe tin cụ ăn xin mù đã chết” – Nguyễn Huy Hoàng

Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện
khi tôi đứng chờ qua đường
và ông ngồi ở góc phố
ông kể tôi nghe về một vì sao
đã tắt từ những ngày ông còn nhìn được
và bắt đầu sáng lên ở một nơi khác
mà chỉ ông nhìn thấy sau này

Advertisement

One comment on ““Nghe tin cụ ăn xin mù đã chết” – Nguyễn Huy Hoàng

  1. Bà Tám
    July 29, 2017

    Hoàng nên sáng tác nhiều hơn. Thơ của Hoàng có ý lạ, nét riêng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 28, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: