Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bi ca” – Nguyễn Huy Hoàng

milky way.jpg

Photo by Ryan Hallock/Flickr

Chúng ta bước vào cuộc đời
như những chiếc chìa được tra vào ổ
chúng ta nằm một mình mình
nhìn bóng tối và nghĩ về ánh sáng
chúng ta chờ để được vặn
và mở cánh cửa dẫn vào trong đêm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 4, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: