Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tàn tích” – Nguyễn Huy Hoàng

Leicester Square Station.jpg

A view at Charing Cross Rd | Photo by H.

Sau khi gia đình họ rời đi
         từng người một
mỗi người mang theo vài món đồ
         căn nhà bị dỡ bỏ
mái sụp xuống các bức tường
         rụng loang lổ
và đè nát những giậu hoa
         bị bỏ lại run rẩy
dưới tiếng cào của gầu máy xúc
         đang bóc nốt
những mảng nền còn sót lại
         và người lái máy ủi
chờ hoàn tất công việc của mình
         trong lúc bọn trẻ
đang chơi bóng trên vỉa hè đối diện
         dừng một giây
bên kia đường          và đá tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 24, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: