Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi A.” – Nguyễn Huy Hoàng

Tên của bạn
xuất hiện
ở đầu
mỗi danh sách

luôn luôn

dù có hay không
được viết ra

O bạn tôi ơi
tôi thật lòng mong
vị thần kia
sẽ không lười biếng

một ngày
giở sổ ra và gạch

cái tên đầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 26, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: