Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Căn nhà mái dột” – Nguyễn Huy Hoàng

Trong những năm cuối đời cha tôi sống
một mình trong một căn nhà nhỏ
ở lưng chừng con dốc
nhìn ra một ngôi làng cổ
ít lâu trước khi ông qua đời
ông gọi điện cho tôi và nhờ tôi đến sửa
một chỗ dột trên mái nơi
nước chảy thành dòng trong những ngày mưa
và tôi đã không đến không phải vì bận

Sau lễ tang của ông tôi đến căn nhà cũ và nhận ra
rằng viên ngói kia tôi chỉ cần đẩy lại
đến đêm trời bắt đầu mưa khi tôi đang nhóm củi và
đứng dậy tôi mang cái xô ở góc nhà ra và đặt
nó dưới chỗ dột nơi nó thường được đặt khi trước

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 23, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: