Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vì sao ông chạy” – Nguyễn Huy Hoàng

Sau khi vợ của ông qua đời
hàng xóm của tôi bắt đầu chạy

sáng nào ông cũng vẫy tay chào
khi tôi pha cà phê sau cửa sổ

không gì thay đổi trong lúc ông đi
và ông về khi mặt trời lặn

có lần ông nói rằng nếu chạy đủ nhanh
thì nỗi cô đơn sẽ không đuổi kịp

đó là mùa xuân và ông vẫy tay chào

một buổi sáng người ta tìm thấy ông
ở bên mộ người vợ với đôi giày mòn vẹt

trong khi tuyết đang rơi thật chậm
những bông tuyết gần như đứng yên

những bông tuyết không bao giờ cô đơn

One comment on ““Vì sao ông chạy” – Nguyễn Huy Hoàng

  1. genderchats
    November 30, 2017

    “Nếu ông chạy đủ nhanh…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 30, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: