Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Có lẽ thế giới sẽ kết thúc” – Nguyễn Huy Hoàng

Có lẽ thế giới sẽ kết thúc không như những gì
mà các nhà làm phim muốn chúng ta tin

một quả cầu lửa trôi xuống từ không gian
một cảnh ấn tượng trong con mắt

của loài người vô tội trước khi nó va
vào mặt đất và nhấn chìm tất cả

trong lớp khói bụi mà nó gây ra đủ
để che trong nhiều năm kín một bầu trời

không tận thế sẽ đến một cách kỳ quặc hơn
mà chúng ta sẽ quen như một bình thường mới

đó là khi các mùa thay đổi và đàn ngỗng
bay đi tránh rét vào mùa hè trong khi lũ gấu

còn say ngủ và chúng thức dậy vào mùa thu để thấy
một cái cây non vừa mới đâm chồi và không ai

biết phải làm gì khi sắp đến mùa đông

climate change.jpg

“I recognize that climate change is a complex subject with multiple causes, but this really isn’t helping.” Cartoon by Benjamin Schwartz for The New Yorker

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 3, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: