Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau khi làm tình” – Nguyễn Huy Hoàng

Sau khi làm tình cô hỏi anh nghĩ gì
khi mình làm chuyện ấy bất ngờ

không hẳn vì cô hỏi mà bởi vì
câu hỏi của cô anh im lặng

một giây và nghĩ đến em anh nói
nửa tin vào câu trả lời ấy

như thể nếu như anh làm thế
thì bằng cách nào đó nó sẽ trở thành thật

rằng anh không phải là một trong nhiều
người đàn ông chỉ làm tình khi họ

làm tình mà không có người đàn bà nào
thậm chí không có cả chính họ

bọn đàn ông không tình yêu mà chỉ
sự làm tình trong lúc họ làm tình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 11, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: