Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau một cái chết” – Nguyễn Huy Hoàng

Ánh sáng chào đón ngày
bằng một sắc màu mới
và nắp của quan tài
được đậy lại bởi
             mưa
                         mọi thứ
đều thay đổi
nhưng chẳng có gì khác

cho đến khi chúng ta được
xá tội
             bởi thời gian
khỏi khoảng cách
                         của mình
chúng ta còn phải cô đơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 10, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: