Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau một cái chết” – Nguyễn Huy Hoàng

Ánh sáng chào đón ngày
bằng một sắc màu mới

và nắp của quan tài
được đậy lại bởi mưa

mọi thứ đều thay đổi
nhưng chẳng có gì khác

cho đến khi chúng ta được xá tội
bởi thời gian

khỏi khoảng cách của mình
chúng ta còn phải cô đơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 10, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: