Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nếu như không có Chúa” – Czesław Miłosz

czeslaw milosz.jpg

Photo by Ryszard Kornecki/Polska Agencja Prasowa

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông là giáo sư ngành ngôn ngữ và văn học Slavơ tại Đại học California, Berkeley, từ năm 1961 đến năm 1998, và được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Nếu như không có Chúa

Nếu như không có Chúa
Thì không phải mọi chuyện con người đều được phép.
Hắn ta vẫn là kẻ trông em
Và hắn không được phép làm buồn thằng em,
Bằng cách nói rằng không có Chúa.

Czesław Miłosz, “If There Is No God,” Second Space, trans. Czesław Miłosz and Robert Hass (Ecco Press, 2004). This poem was also published in The New Yorker (August 30, 2004 Issue).

Copyright © 2004 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 2, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: