Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đến cây cầu tình yêu” – Juan Ramón Jiménez

Juan-Ramon-Jimenez.jpg

Juan Ramón Jiménez (1881–1958) là nhà thơ người Tây Ban Nha. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1956 cho các tác phẩm thơ trữ tình của mình.

Đến cây cầu tình yêu

Đến cây cầu tình yêu,
tảng đá xưa giữa đôi bờ vách đá
—điểm hẹn đời đời, buổi chiều tím đỏ—,
tôi đến mang theo cả tim mình:

—Người yêu tôi chẳng phải ai ngoài nước,
chảy luôn luôn không
lừa dối bao giờ,
chảy luôn luôn không bao giờ thay đổi,
chảy luôn luôn không bao giờ kết thúc—

Juan Ramón Jiménez, “A la puente del amor,” Eternidades (1916–1917).

Copyright © 1917 by Juan Ramón Jiménez | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 3, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: