Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Án chung thân” – Adam Zagajewski

children victims
Two children in the Kovno Ghetto, February 1944 | Photo by Yad Vashem Photo Archives

Adam Zagajewski (1945–2021) là nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu luận người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 2004 và giải Heinrich Mann năm 2015.

Án chung thân

Những đau khổ đó qua rồi.
Không khóc nữa. Trong một album cũ
mi nhìn khuôn mặt của một đứa trẻ Do Thái
mười lăm phút trước khi nó chết.
Mắt mi ráo. Mi đặt cái ấm nước lên,
uống trà, ăn một quả táo.
Mi sẽ sống.

Adam Zagajewski, “Life Sentence,” Without End: New and Selected Poems, trans. Clare Cavanagh (Farrar, Straus and Giroux, 2002).

Copyright © 2002 by Adam Zagajewski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: