Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Contact and Permission


Bản quyền các bài viết thuộc về các tác giả hoặc/và nhà xuất bản. Bản quyền các bản dịch thuộc về các dịch giả và người hiệu đính (nếu có).

Các bản dịch trên blog có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào, và lịch sử chỉnh sửa có thể sẽ không được ghi lại. Xin vui lòng kiểm tra bản mới nhất của mỗi bản dịch trước khi sử dụng.

Để sử dụng cho mục đích nghiên cứu, xin vui lòng trích dẫn tên dịch giả, người hiệu đính (nếu có), địa chỉ url của blog hoặc của bản dịch trên blog, và thời gian truy cập.

Để đăng tải, phát hành lại các bản dịch, đặc biệt là trong trường hợp in ấn hoặc sử dụng cho mục đích khác ngoài nghiên cứu, xin vui lòng để lại comment dưới mỗi bài viết.

Đối với các bản dịch thuộc Dự án Nghiên cứu Quốc tế, xin vui lòng xem hướng dẫn trong các mục “Bản quyền bài dịch” và “Đăng tải, phát hành lại bản dịch” trên website của Dự án.

Mọi góp ý và trao đổi khác, xin vui lòng liên hệ theo mẫu dưới đây.

Advertisements

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,713 other followers