Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jessa Crispin

Ngôi sao chết rồi mới sáng

Nguồn: Jessa Crispin, “The Posthumous Star,” The Smart Set, Apr. 11, 2012. Phương Huyên và Nguyễn Huy Hoàng dịch. (Mình tình cờ biết đến bài viết này cách đây hơn một … Continue reading

February 28, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.