Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Sultan Barakat

Review of “Qatar: Small State, Big Politics” by Mehran Kamrava

Sự xuất hiện nổi bật của Qatar trên sân khấu quốc tế trong những năm qua là dấu hiệu của nét chuyển biến lớn từ một quốc gia vùng Vịnh thiếu sức sống sang một siêu cường khu vực.

February 1, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.