Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Susan Bassnett

Dịch thuật: khoa học hay “hoạt động thứ cấp”?

Susan Bassnett là nhà lý thuyết dịch và giáo sư ngành văn học so sánh tại Đại học Warwick. Trong số hơn 20 đầu sách của bà, Translation Studies (Nghiên … Continue reading

January 18, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.