Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Category Archives: Đổi mới & Công nghệ

Arthur Goldhammer: Về những rủi ro của dịch máy

Nguồn: Arthur Goldhammer, “Shitloads and zingers: on the perils of machine translation,” Aeon, 21 November, 2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Nhiều năm trước, trên một chuyến bay từ Amsterdam … Continue reading

November 22, 2016 · Leave a comment

Đạo đức của trí tuệ nhân tạo?

Nguồn: Peter Singer, “Can Artificial Intelligence Be Ethical?” Project Syndicate, 12/04/2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Tháng trước, AlphaGo, một chương trình máy tính được thiết kế đặc biệt để … Continue reading

April 15, 2016 · Leave a comment

“Trí tưởng tượng ảo” – Umberto Eco

Umberto Eco (1932–2016) là triết gia, nhà văn người Ý, cố giáo sư ngôn ngữ học tại Đại học Bologna. Trí tưởng tượng ảo Liệu sách, thông qua sức mạnh … Continue reading

February 20, 2016 · 2 Comments

Làm thế nào để có thể hợp tác quốc tế về an ninh mạng?

Nguồn: Joseph S. Nye, “International Norms in Cyberspace,” Project Syndicate, 11/05/2015. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tháng trước, Hà Lan đăng cai tổ chức … Continue reading

May 22, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.