Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Donate

Xin cảm ơn sự ủng hộ của anh/chị. Mọi đóng góp xin gửi về:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chủ tài khoản: NGUYỄN HUY HOÀNG

Số tài khoản: 0711000297114

Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Chi nhánh: Thanh Xuân, Hà Nội

SWIFT CODE: BFTVVNVX-007

hoặc

Barclays Bank PLC

Account No.: 90766046

Sort Code: 20-69-15

SWIFTBIC: BARCGB22

PAYPAL

Xin gửi tới

hoanghannom@gmail.com

(vui lòng chọn Send to Friends and Family để không bị trừ phí giao dịch).

DANH SÁCH ỦNG HỘ

Ngày Tên người gửi Số tiền Phí giao dịch Thực nhận
30/10/2019 Nguyen Thi Vi Yen 100.00 USD 0 100.00 USD
30/10/2019 Nguyen Diep Huong 200.000 VND 0 200.000 VND
22/08/2019 Tran Khanh Linh 500.000 VND 0 500.000 VND
03/08/2019 Anonymous 500.000 VND 0 500.000 VND
02/08/2019 Alice 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
01/08/2019 Nguyen Ngoc Quynh 182.019 VND 0 182.019 VND
01/08/2019 Do Nguyen Tu Anh 53.23 USD 0 53.23 USD
04/07/2019 Huyen 300.000 VND 0 300.000 VND
27/06/2019 Thai Pham 200.000 VND 0 200.000 VND
23/02/2019 Anonymous 500.000 VND 0 500.000 VND
11/02/2019 Anonymous 200.000 VND 0 200.000 VND
30/01/2019 Luong Minh Thao 190.00 GBP 0 190.00 GBP
14/01/2019 Tuong Van 530.000 VND 0 530.000 VND
13/01/2019 Anonymous 1.200.000 VND 0 1.200.000 VND
05/01/2019 Dự án Nghiên cứu Quốc tế 2.000.000 VND 0 2.000.000 VND
25/12/2018 Nguyen Thi Thuy Hanh 400.000 VND 0 400.000 VND
25/12/2018 Le Thi Hanh Truong 500.000 VND 0 500.000 VND
08/12/2018 Anonymous 200.000 VND 0 200.000 VND
05/12/2018 Alice 300.000 VND 0 300.000 VND
05/12/2018 Kat Vu 200.000 VND 0 200.000 VND
05/12/2018 Kien Cung 500.000 VND 0 500.000 VND
04/12/2018 Anonymous 500.000 VND 0 500.000 VND
01/12/2018 Anonymous 200.00 USD 0 200.00 USD
01/12/2018 Anonymous 100.000 VND 0 100.000 VND
27/11/2018 Anonymous 2.000.000 VND 0 2.000.000 VND
21/11/2018 Thanh Than 200.000 VND 0 200.000 VND
21/11/2018 Maik Cây 500.000 VND 0 500.000 VND
21/11/2018 Bach Huynh Duy Linh 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
21/11/2018 Nghiem Hoa 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
20/11/2018 Tran Ngoc Hieu 500.000 VND 0 500.000 VND
20/11/2018 Khai Q. Nguyen 16.00 GBP 0 16.00 GBP
19/11/2018 Anonymous 500.000 VND 0 500.000 VND
18/11/2018 Nyc 2.000.000 VND 0 2.000.000 VND
18/11/2018 Le Xuan Hung 30.00 USD 0 30.00 USD
18/11/2018 Anonymous 1.164.000 VND 0 1.164.000 VND
17/11/2018 Hieu Duong 100.000 VND 0 100.000 VND
17/11/2018 Anh Son 3.000.000 VND 0 3.000.000 VND
17/11/2018 Nguyen Hai Lan 2.000.000 VND 0 2.000.000 VND
17/11/2018 Anonymous 50.00 USD 2.50 USD 47.50 USD
17/11/2018 Phan Van Hung 500.000 VND 0 500.000 VND
17/11/2018 Hoang Cam Thanh 100.000 VND 0 100.000 VND
17/11/2018 Phương Huyên 20.00 USD 1.18 USD 18.82 USD
16/11/2018 Dieu Nguyen 30.00 GBP 1.52 GBP 28.48 GBP
16/11/2018 Pham Thi Bich Thom 500.000 VND 0 500.000 VND
15/11/2018 Thi Viện 2.000.000 VND 0 2.000.000 VND
15/11/2018 Rio Lam 300.000 VND 0 300.000 VND
14/11/2018 Thao Vu 500.000 VND 0 500.000 VND
14/11/2018 Phuoc Dao 600.000 VND 0 600.000 VND
14/11/2018 Anonymous 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
14/11/2018 Thao Nguyen 500.000 VND 0 500.000 VND
14/11/2018 Doan Thi Hien 200.000 VND 0 200.000 VND
14/11/2018 Pham Viet Ha 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
14/11/2018 Vo Thanh Thuy 200.000 VND 0 200.000 VND
14/11/2018 Ling Khanh Nguyen 350.000 VND 0 350.000 VND
14/11/2018 Anh chi Kien Tam 500.000 VND 0 500.000 VND
14/11/2018 Vu Phuong Chi 300.000 VND 0 300.000 VND
13/11/2018 Ho Thi Hoang Giang 350.000 VND 0 350.000 VND
13/11/2018 Anonymous 77.000 VND 0 77.000 VND
13/11/2018 Quan Tran 100.00 USD 4.70 USD 95.30 USD
13/11/2018 Ta Quang Dong 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
13/11/2018 Huynh Hai Yen 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
13/11/2018 Hung Nguyen 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
13/11/2018 Doan Tu Anh 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
13/11/2018 Tran Thanh Tung 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 Lan Anh Hoang 2.000.000 VND 0 2.000.000 VND
13/11/2018 Ha Thai Nguyen 200.000 VND 0 200.000 VND
13/11/2018 Doan Minh Hang 30.00 USD 1.62 USD 28.38 USD
13/11/2018 Trang Men 200.000 VND 0 200.000 VND
13/11/2018 Xoi 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 An Vu 150.000 VND 0 150.000 VND
13/11/2018 To Thanh 200.000 VND 0 200.000 VND
13/11/2018 Pham Thanh Huyen 89.000 VND 0 89.000 VND
13/11/2018 Moc Anh 200.000 VND 0 200.000 VND
13/11/2018 Teq316 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
13/11/2018 Duong Tu 33.33 USD 0 33.33 USD
13/11/2018 Nguyen Thi Ngoc Diem 1.200.000 VND 0 1.200.000 VND
13/11/2018 Phan Canh Chung 200.000 VND 0 200.000 VND
13/11/2018 Pham An 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 Nguyen Anh Tuan (ChuKim) 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 Tran Kien 2.000.000 VND 0 2.000.000 VND
13/11/2018 Quynh Pham Truc 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
13/11/2018 Nhóm Tiếng Anh Bạn Gấu 6.000.000 VND 7.700 VND 5.992.300 VND
13/11/2018 Anonymous 100.000 VND 0 100.000 VND
13/11/2018 Nguyen Thi Thu Hang 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 Tu Mai 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
13/11/2018 Nguyen Tien Trinh 1.000.000 VND 0 1.000.000 VND
13/11/2018 Dang Thi Gai 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 Dang Thi Minh Thu 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 Hanh Tran 50.00 USD 0 50.00 USD
13/11/2018 Khieu Anh Nguyen 20.00 USD 1.18 USD 18.82 USD
13/11/2018 Thu Giang Nguyen 99.99 USD 4.70 USD 95.29 USD
13/11/2018 Nguyen Phan Thanh Tin 300.000 VND 0 300.000 VND
13/11/2018 Thu Ha 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 Chinh V. Pham 400.000 VND 0 400.000 VND
13/11/2018 Nguyen Thuy Ha 500.000 VND 0 500.000 VND
13/11/2018 Hoang Gia Ngo 20.00 USD 0 20.00 USD
13/11/2018 Lily Thanh Than 20.00 USD 0 20.00 USD
13/11/2018 phuong 900.000 VND 0 900.000 VND
13/11/2018 Vu Thi Thuong Thuong 100.000 VND 0 100.000 VND
13/11/2018 Thi Hien 100.000 VND 0 100.000 VND
13/11/2018 Anonymous 300.000 VND 0 300.000 VND
13/11/2018 Nam 111.111 VND 0 111.111 VND
13/11/2018 Anonymous 100.000 VND 0 100.000 VND
13/11/2018 Duyen Ngoc 300.000 VND 0 300.000 VND
12/11/2018 Vu Thi Thanh Binh 200.000 VND 0 200.000 VND
12/11/2018 Nguyen Hong Anh 121.118 VND 0 121.118 VND

Những niềm vui của việc đọc

Trên giường bệnh cha tôi đang đọc
Hồi ký của Casanova.
Tôi đang ngắm đêm buông,
Vài cửa sổ sáng đèn bên kia phố.
Ở một ô có một cô gái trẻ đang đọc
Sát gần tấm kính.
Cô chưa nhìn lên đã một lúc lâu,
Ngay cả với bóng tối đang tới.

Khi vẫn còn một chút ánh sáng,
Tôi muốn cô ngẩng đầu lên,
Để tôi có thể thấy mặt
Mà tôi đã sẵn hình dung,
Nhưng sách của cô chắc phải đầy hồi hộp.
Và ngoài ra, mọi thứ thật im lặng,
Mỗi lần cô giở một trang,
Tôi có thể nghe cha tôi giở một,
Như thể họ đang đọc cùng một cuốn.

Charles Simic, “The Pleasures of Reading,” A Wedding in Hell (Mariner Books, 1996).

Copyright © 1993 by Charles Simic | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.