Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Amartya Sen

Lựa chọn xã hội và phúc lợi xã hội

Nguồn: Amartya Sen, “Social Choice and Social Welfare,” Project Syndicate, Nov. 26, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp. Con người luôn sinh sống theo các … Continue reading

November 26, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.