Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tính toán sai lầm của Kremlin về NATO và EU

Nguồn: Anders Fogh Rasmussen, “The Kremlin’s Tragic Miscalculation,” Project Syndicate, 03/11/2015. Biên dịch: Phạm Phan Hồng Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Sự gây hấn của Nga đối với Ukraine … Continue reading

December 5, 2015 · 1 Comment

Tự do ngôn luận cho tất cả mọi người

Nguồn: Anders Fogh Rasmussen, “Free Speech for All,” Project Syndicate, Jan. 13, 2015. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Vụ tấn công tạp chí Pháp Charlie Hebdo là một cuộc tấn công … Continue reading

January 13, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.