Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Andrew G. Marshall

Quốc vương Thái Lan chỉ là con tốt của giới tinh hoa?

Một cuốn sách mới khẳng định giới tinh hoa Thái Lan từ lâu đã thao túng hoàng gia vì lợi ích riêng của họ, để mặc người dân trong giá lạnh.

October 4, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.