Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Andrew Sheng

Khúc dạo đầu cải cách của Tập Cận Bình

Nguồn: Andrew Sheng & Xiao Geng, “Xi’s Reform Gambit,” Project Syndicate, 18/12/2014. Biên dịch: Phạm Hồng Anh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Ba mươi lăm năm trước, khi Đặng … Continue reading

December 18, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.