Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Angus Deaton

Đánh giá lại “nguyên tắc Robin Hood”

Nguồn: Angus Deaton, “Rethinking Robin Hood”, Project Syndicate, 13/06/2016. Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Viện trợ phát triển quốc tế được dựa trên nguyên … Continue reading

July 7, 2016 · Leave a comment

Angus Deaton: Nhà nước yếu kém khiến đất nước nghèo

Nguồn: Angus Deaton, “Weak States, Poor Countries,” Project Syndicate, 24/09/2013. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Ở Scotland, tôi lớn lên với suy nghĩ về … Continue reading

October 13, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.