Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Anu Madgavkar

Tại sao bình đẳng giới quan trọng?

Nguồn: Laura Tyson & Anu Madgavkar, “Why Gender Parity Matters,” Project Syndicate, 05/11/2015. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Cái giá đắt đỏ của bất bình đẳng giới đã được ghi nhận rộng … Continue reading

November 8, 2015 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.