Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Arseny Tarkovsky

“[Và đây tôi đã mơ, và đây tôi vẫn mơ]” – Arseny Tarkovsky

Arseny Tarkovsky (1907–1989) là nhà thơ và dịch giả người Nga. Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước Liên Xô trong năm ông mất. Ông là cha của đạo … Continue reading

November 5, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.