Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Aryeh Neier

Nền cai trị khủng bố của Duterte

Nguồn: Aryeh Neier, “Duterte’s Reign of Terror,” Project Syndicate, 01/09/2016. Biên dịch: Nguyễn Lương Sỹ | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên … Continue reading

September 17, 2016 · Leave a comment

Quyền lực của phong trào nhân quyền

Nguồn: Aryeh Neier, “The Power of the Human-Rights Movement,” Project Syndicate, 27/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Hầu hết những ai hiến thân mình để bảo vệ các quyền con … Continue reading

February 1, 2016 · Leave a comment

Quản lý mại dâm: Bài toán lâu đời của chính sách công

Nguồn: Aryeh Neier, “The World’s Oldest Public Policy Puzzle,” Project Syndicate, 14/08/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Năm 1893, nhà soạn kịch George … Continue reading

August 25, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.