Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Bao Tong

Đặng Tiểu Bình đã giúp tạo nên một Trung Quốc tham nhũng như thế nào?

Nguồn: Bao Tong, “How Deng Xiaoping Helped Create a Corrupt China,” The New York Times, 03/06/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Trong suốt … Continue reading

June 18, 2015 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.