Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tại sao đồng đô la Mỹ sẽ không tăng giá?

Nguồn: Barry Eichengreen, “Don’t Bet on a Stronger Dollar,” Project Syndicate, 13/01/2015. Biên dịch: Lương Khánh Ninh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Hầu hết các chuyên gia kinh tế … Continue reading

January 13, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.