Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chuối là một ví dụ.” – Bruce Andrews

Bruce Andrews là nhà thơ người Mỹ. Sinh năm 1948 ở Chicago và nhận bằng tiến sĩ khoa học chính trị tại Đại học Harvard, năm 1975 ông chuyển đến … Continue reading

October 8, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.