Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Carl Bildt

Tại sao Ukraina cần vũ khí?

Nguồn: Carl Bildt, “Why Ukraine Needs Weapons,” Project Syndicate, Feb. 18, 2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Dường như trong giới ngoại giao và hoạch định … Continue reading

February 18, 2015 · Leave a comment

Cuộc chiến giành Bắc Cực

Nguồn: Carl Bildt, “The Battle for Santa Claus’s Home,” Project Syndicate, Dec. 24, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Mấy năm trước, có một … Continue reading

December 24, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.