Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Chris Patten

Từ Tolstoy đến Trump

Nguồn: Chris Patten, “From Tolstoy to Trump,” Project Syndicate, 18/03/2016. Biên dịch: Lê Thị Hiền Trang | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Một trong những mối ưu tư của Lev … Continue reading

April 20, 2016 · Leave a comment

Thế lưỡng nan của Hoàng đế Tập Cận Bình

Nguồn: Chris Patten, “Emperor Xi’s Dilemma,” Project Syndicate, Jan. 21, 2015. Biên dịch: Trần Anh Hòa | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tôi từng nói chuyện với một nữ học … Continue reading

March 11, 2015 · Leave a comment

Đương đầu với chủ nghĩa phi tự do

Nguồn: Chris Patten, “Standing Up to Illiberalism,” Project Syndicate, Dec. 15, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Đó là một bài phát biểu chính … Continue reading

December 15, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.