Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Dani Rodrik

Cách dung hòa toàn cầu hóa với các giá trị dân chủ

Nguồn: Dani Rodrik, “Put Globalization to Work for Democracies,” The New York Times, 17/09/2016. Biên dịch: Nguyễn Hồng Nhung | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Một sinh viên Trung Quốc … Continue reading

October 28, 2016 · Leave a comment

Sự trở lại của đầu tư công

Nguồn: Dani Rodik, “The Return of Public Investment,” Project Syndicate, 13/01/2016. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Ý tưởng cho rằng đầu tư công … Continue reading

February 4, 2016 · Leave a comment

Tác hại của quá trình phi công nghiệp hóa sớm

Nguồn: Dani Rodrik, “The Perils of Premature Deindustrialization,” Project Syndicate, 11/10/2013. Biên dịch: Nguyễn Thị Thu Hương | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Hầu hết các nền kinh tế phát … Continue reading

September 8, 2015 · Leave a comment

So sánh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa trọng thương

Nguồn: Dani Rodrik, “The New Mercantilist Challenge,” Project Syndicate, 09/01/2013. Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Lịch sử kinh tế học phần lớn là … Continue reading

July 28, 2015 · Leave a comment

Suy nghĩ lại về dân chủ

Nguồn: Dani Rodrik, “Rethinking Democracy,” Project Syndicate, 11/07/2014. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Xét trên nhiều khía cạnh, thế giới chưa bao giờ dân … Continue reading

July 22, 2015 · 1 Comment

Dân chủ tự do xuất hiện trong điều kiện nào?

Nguồn: Dani Rodrik & Sharun Mukand, “The Puzzle of Liberal Democracy,” Project Syndicate, 13/05/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Gần hai thập niên … Continue reading

May 26, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.