Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Dennis O’Driscoll

“Điều mà cô không biết là” – Dennis O’Driscoll

Dennis O’Driscoll sinh năm 1954 ở Thurles, Ireland. Ông được trao hai giải văn chương Lannan cho thơ vào các năm 1999 và 2012, và giải E. M. Forster năm … Continue reading

December 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.