Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những cây chanh” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Những cây chanh Hãy nghe tôi, các nhà thơ đội nguyệt quếchỉ đi giữa … Continue reading

May 10, 2022 · Leave a comment

“Gió và những lá cờ” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Gió và những lá cờ Cái cơn gió bốc cái mùi hương đắngtừ biển … Continue reading

February 13, 2022 · Leave a comment

“Bàn tay em ướm qua những phím đàn” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Bàn tay em ướm qua những phím đàn Bàn tay em ướm qua những … Continue reading

January 23, 2022 · 1 Comment

“Tôi có nhiều niềm tin ở em” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Tôi có nhiều niềm tin ở em cho C. Tôi có nhiều niềm tin … Continue reading

December 19, 2021 · Leave a comment

“Về vũ trụ, thành phố của Chúa” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Về vũ trụ, thành phố của Chúa Về vũ trụ, thành phố của Chúachúng … Continue reading

December 9, 2021 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.