Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thần nàng thơ của tôi” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Thần nàng thơ của tôi Thần nàng thơ của tôi ở rất xa: … Continue reading

November 4, 2022 · Leave a comment

“Con chình” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Con chình Con chình, sirencủa những vùng biển lạnh, rời Balticđể đến biển … Continue reading

August 4, 2022 · Leave a comment

“Có lẽ một sáng” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Có lẽ một sáng Có lẽ một sáng, bước đi trong không khí … Continue reading

July 25, 2022 · Leave a comment

“Giấc mơ của người tù” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Giấc mơ của người tù Ở đây bình minh khác đêm chỉ qua … Continue reading

June 30, 2022 · Leave a comment

“Những cây chanh” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Những cây chanh Hãy nghe tôi, các nhà thơ đội nguyệt quếchỉ đi giữa … Continue reading

May 10, 2022 · Leave a comment

“Gió và những lá cờ” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Gió và những lá cờ Cái cơn gió bốc cái mùi hương đắngtừ biển … Continue reading

February 13, 2022 · Leave a comment

“Bàn tay em ướm qua những phím đàn” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Bàn tay em ướm qua những phím đàn Bàn tay em ướm qua những … Continue reading

January 23, 2022 · 1 Comment

“Tôi có nhiều niềm tin ở em” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Tôi có nhiều niềm tin ở em cho C. Tôi có nhiều niềm tin … Continue reading

December 19, 2021 · Leave a comment

“Về vũ trụ, thành phố của Chúa” – Eugenio Montale

Eugenio Montale (1896–1981) là nhà thơ người Ý. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1975. Về vũ trụ, thành phố của Chúa Về vũ trụ, thành phố của Chúachúng … Continue reading

December 9, 2021 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.