Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Evan Osnos

Chân dung Tập Cận Bình: Sinh ra đã đỏ

Nguồn: Evan Osnos, “Born Red,” The New Yorker, 06/04/2015. Biên dịch: Bùi Hoàng Ánh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Làm thế nào Tập Cận Bình, từ một cán bộ … Continue reading

May 25, 2016 · Leave a comment

Ai sẽ kiểm soát quá trình luân hồi của Dalai Lama?

Nguồn: Evan Osnos, “Who Will Control Tibetan Reincarnation?” The New Yorker, 13/3/2015. Biên dịch: Phan Hoài Thương | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Tại Bắc Kinh tuần qua, các vị … Continue reading

April 10, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.