Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Fernando Pessoa

“[Có tồn tại, cái đẹp cũng là mơ]” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

August 12, 2020 · Leave a comment

“[Tôi đến bên cửa sổ]” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

April 22, 2020 · Leave a comment

“[Mọi thứ, trừ chán, làm tôi chán]” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

February 17, 2020 · Leave a comment

“Tâm lý tự truyện” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

January 25, 2020 · Leave a comment

“Người qua đường” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

October 3, 2018 · Leave a comment

Fernando Pessoa về dịch thuật

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

September 14, 2017 · Leave a comment

Fernando Pessoa về nhiệm vụ của thơ hiện đại

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

September 14, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.