Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Fernando Pessoa

“Người qua đường” – Fernando Pessoa

Fernando Pessoa (1888–1935) sinh ra ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

October 3, 2018 · Leave a comment

Fernando Pessoa về dịch thuật

Fernando Pessoa (1888–1935) sinh ra ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

September 14, 2017 · Leave a comment

Fernando Pessoa về nhiệm vụ của thơ hiện đại

Fernando Pessoa (1888–1935) sinh ra ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Ông theo học tại Đại học Cape Town, nơi ông giành giải Nữ hoàng Victoria cho … Continue reading

September 14, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.