Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những người đã tử” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Những người đã tử Một ngày ngắn ngủi tôi đã sống và lớn bên những người thân yêu,        Từng người một họ … Continue reading

July 2, 2022 · Leave a comment

“Xưa và nay” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Xưa và nay Những ngày còn trẻ tôi thức dậy sướng vui mỗi sáng,        Khóc rấm rứt mỗi đêm; bây giờ đã … Continue reading

June 26, 2022 · Leave a comment

“Sự kiệm lời” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Sự kiệm lời “Vì sao mi kiệm lời đến thế? Mi chẳng còn, như trước,        Bây giờ, yêu tiếng hát nữa sao? … Continue reading

June 20, 2022 · Leave a comment

“Dòng đời” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Dòng đời Cao nơi tinh thần của tôi bay, song tình yêu đã kéo        Ngọt ngào nó xuống; sự đau khổ còn … Continue reading

June 10, 2022 · Leave a comment

“Thơ miêu tả” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Thơ miêu tả Biết chăng! Apollo đã trở thành vị thần của các ký giả         Và chàng trai của ngài là kẻ … Continue reading

May 23, 2022 · Leave a comment

“Sự tán thưởng của con người” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Sự tán thưởng của con người Chẳng phải tim tôi thánh thiện, đầy sự sống tươi đẹp hơn,        Kể từ khi tôi … Continue reading

May 3, 2022 · Leave a comment

“Socrates và Alcibiades” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Socrates và Alcibiades “Tại sao tỏ lòng kính trọng, Socrates cao quý, với chàng        Trai này, luôn luôn? ngài chẳng biết những … Continue reading

April 20, 2022 · Leave a comment

“Gửi các thần số phận” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Gửi các thần số phận Cho tôi một mùa hè nữa, các thần số phận quyền năng!        Và một mùa thu cho … Continue reading

April 9, 2022 · Leave a comment

“Nhật lạc” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Nhật lạc Nàng ở đâu? say, tâm hồn tôi phủ bóng chạng vạng        Với tất cả niềm vui của nàng; bởi vừa … Continue reading

April 1, 2022 · Leave a comment

“Các nhà thơ ra vẻ sùng đạo” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Các nhà thơ ra vẻ sùng đạo Các ngươi những kẻ đạo đức giả lạnh lùng, chớ nói về        Các vị thần! … Continue reading

March 28, 2022 · Leave a comment

“Gửi Genius của nàng” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức. Gửi Genius của nàng Gửi cho nàng hoa trái từ cái nguồn dồi dào không cạn,        Hãy gửi cho nàng, linh hồn … Continue reading

March 13, 2022 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.