Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: George Friedman

Suy giảm dân số và sự đảo chiều kinh tế vĩ đại

Nguồn: George Friedman, “Population Decline and the Great Economic Reversal,” Stratfor, 17/02/2015. Biên dịch: Lương Khánh Ninh | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Những tuần vừa qua, chúng ta tập trung … Continue reading

March 16, 2015 · Leave a comment

Trưng cầu dân ý Scotland: Nguồn gốc và tác động

George Friedman, “The Origins and Implications of the Scottish Referendum,” Stratfor, Sep. 16, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng. Ý tưởng về một Scotland độc lập đã chuyển từ không … Continue reading

September 16, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.