Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mơ” – Giorgos Seferis

Giorgos Seferis (1900–1971) là nhà thơ người Hy Lạp. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1963. Mơ Tôi ngủ và trái tim tôi thức;nó nhìn lên sao trời, … Continue reading

February 7, 2023 · Leave a comment

“Về aspalathoi” – Giorgos Seferis

Giorgos Seferis (1900–1971) là nhà thơ người Hy Lạp. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1963. Về aspalathoi Sounion thật đẹp ngày xuân ấy –ngày Lễ Truyền Tin.Rải … Continue reading

January 31, 2023 · Leave a comment

“Euripides người Athens” – Giorgos Seferis

Giorgos Seferis (1900–1971) là nhà thơ người Hy Lạp. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1963. Euripides người Athens Ông già đi giữa khói lửa thành Troiavà những … Continue reading

January 20, 2023 · Leave a comment

“Đoàn thủy thủ dưới Hades” – Giorgos Seferis

Giorgos Seferis (1900–1971) là nhà thơ người Hy Lạp. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1963. Đoàn thủy thủ dưới Hades           những kẻ ngốc, ăn đàn bò … Continue reading

January 3, 2023 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.