Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Hart Crane

“Những lá thư tình của bà ngoại tôi” – Hart Crane

Hart Crane sinh năm 1899 ở Garrettsville, Ohio. Ông làm thơ từ sớm và xuất bản tập thơ đầu, White Buildings, năm 1926. Ông hoàn thành thêm một tập thơ … Continue reading

July 21, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.