Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: J. Bradford DeLong

Thực hư về sự suy giảm việc làm ngành chế tạo của Mỹ

Nguồn: J. Bradford Delong, “Where US Manufacturing Jobs Really Went,” Project Syndicate, 03/05/2017. Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng Trong hai thập niên từ năm 1979 tới năm 1999, số … Continue reading

July 1, 2017 · Leave a comment

Kinh tế thế giới: Đừng thấy cây mà không thấy rừng

Nguồn: J. Bradford DeLong, “Missing the Economic Big Picture,” Project Syndicate, 28/11/2016. Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Gần đây tôi nghe cựu Tổng Giám … Continue reading

January 2, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.