Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jeffrey D. Sachs

Lối thoát khỏi sự chia rẽ về quyền sở hữu súng tại Mỹ

Nguồn: Jeffrey D. Sachs, “The Disunited States of American Gun Control,” Project Syndicate, 06/10/2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Vụ thảm sát Las Vegas và hậu quả của nó mang chất Mỹ thuần … Continue reading

October 22, 2017 · Leave a comment

Ai ở Mỹ muốn phá thỏa thuận hạt nhân với Iran?

Nguồn: Jeffrey D. Sachs, “Saying No to the Warmongers,” Project Syndicate, 17/07/2015. Biên dịch: Nghiêm Hồng Sơn | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Bản hiệp ước nhằm kiềm chế các … Continue reading

August 7, 2015 · Leave a comment

Đằng sau bế tắc về khủng hoảng nợ Hy Lạp

Nguồn: Jeffrey D. Sachs, “Down and Out in Athens and Brussels,” Project Syndicate, 11/07/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Thảm họa tại Hy … Continue reading

July 14, 2015 · Leave a comment

Cuộc chiến với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

Nguồn: Jeffrey D. Sachs, “The War with Radical Islam,” Project Syndicate, Jan. 15, 2015. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Nguyễn Việt Vân Anh & Lê Hồng Hiệp Không … Continue reading

February 4, 2015 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.