Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Đánh giá nhiệm kỳ tổng thống Barack Obama

Nguồn: Jeffrey Frankel, “Looking Back on Barack,” Project Syndicate, 13/01/2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Bất kỳ đánh giá nào về nhiệm kỳ tổng … Continue reading

January 20, 2017 · Leave a comment

Bỏ phiếu vì một nền chính trị Mỹ tốt đẹp hơn

Nguồn: Jeffrey Frankel, “Voting for a Better US Political System,” Project Syndicate, 23/09/2016. Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Con tàu chính trị Mỹ đã … Continue reading

October 28, 2016 · Leave a comment

Tại sao nên ủng hộ TPP?

Nguồn: Jeffrey Frankel, “Why Support the TPP?” Project Syndicate, 08/10/2015. Biên dịch: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Thỏa thuận giữa các nhà đàm phán đến … Continue reading

October 30, 2015 · Leave a comment

Trung Quốc thao túng tiền tệ không phải là vấn đề

Nguồn: Jeffrey Frankel, “The Non-Problem of Chinese Currency Manipulation,” Project Syndicate, 20/02/2015. Biên dịch: Nguyễn Thị Bảo Trân | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Hai đảng chính trị của Mỹ … Continue reading

March 10, 2015 · Leave a comment

Tại sao giá cả hàng hóa cơ bản đang giảm?

Nguồn: Jeffrey Frankel, “Why Are Commodity Prices Falling?” Project Syndicate, Dec. 15, 2014. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp. Giá dầu đã giảm mạnh 40% kể … Continue reading

December 15, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.